درباره ما

IFSG سال ها پیش از آنکه به صورت یه گروه متمرگز  کار خود را در یک دفتر کاری مشخص آغاز نماید فعالیت خود را با گرد هم آمدن افراد متخصص جهت پیشبرد یک هدف مشخص مانند مشاوره و راه اندازی یک رستوران آغاز نمود که این افراد شامل آقایان علا پیشرو محمد رضا قاسمی علی اسکندری به عنوان اعضاء ثابت و افراد دیگری هم چون آقایان بهاور سمیعی، محسن خزایی و افراد دیگر به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در سال 1392 آقایان علی اسکندری و محمد را قاسمی فعالیت این گروه را به صورت متمرکز و در کنار موسسه اِرمگان پیشتاز در یک واحد آموزشی کار خود را آغاز نمودند و البته همکاران دیگر نیز به مانند گذشته همکاری خود را ادامه دادند تا آنجا که به این سرانجام رسیدند که باید این افراد به صورت متمرکز گردهم آیند تا با تبادل داده ها به آگاهی خود افزوده و از کار گروهی بیشتر استفاده را ببرند در همین راستا برای اولین بار در ایران گروه مشاوره ای از متخصص در زمینه غذا و نوشیدنی به وجود آمد که در تلاشند فعالیت خود را در زمینه های گوناگون به شکلی به سراجام برسانند که حاصل تلاش و افکار افراد گوناگون باشد نه بر پایه تصمیم یک شخص.