تاریخچه شرکت

 

IFSG سال ها پیش از آنکه به صورت یه گروه متمرگز  کار خود را در یک دفتر کاری مشخص آغاز نماید فعالیت خود را با گرد هم آمدن افراد متخصص جهت پیشبرد یک هدف مشخص مانند مشاوره و راه اندازی یک رستوران آغاز نمود تا اینکه در سال 1392 آقایان علی اسکندری و محمدرضا قاسمی و محسن خزایی فعالیت این گروه را به صورت متمرکز و در کنار موسسه اِرمگان پیشتاز در یک واحد آموزشی کار خود را آغاز نمودند و البته همکاران دیگر نیز به مانند گذشته همکاری خود را ادامه دادند تا آنجا که به این سرانجام رسیدند که باید این افراد به صورت متمرکز گردهم آیند تا با تبادل داده ها به آگاهی خود افزوده و از کار گروهی بیشترین استفاده را ببرند در همین راستا برای اولین بار در ایران گروه مشاوره ای از متخصص در زمینه غذا و نوشیدنی به وجود آمد که در تلاشند فعالیت خود را در زمینه های گوناگون به شکلی به سرانجام برسانند که حاصل تلاش و افکار افراد گوناگون باشد نه بر پایه تصمیم یک شخص.