برگزاری ورک شاپ

تغذيه و روش هاي تامين مواد غذايي يكي از اصلي ترين چالش هاي بشر امروزيست. طبخ غذا و نوشيدني های متناسب با ذائقه سنين مختلف در اقليم های گوناگون موضوعی است كه متخصصين عرصه خوراك و نوشيدنی را همواره به تكاپو مي اندازد. آموزش روش های نوين تهيه خوراك های سالم و مغذی و تامين نيازهای چشايی و خوراكی افراد، هدف اصلي موسسه ارمگان است. اين مجموعه تخصصی قصد دارد با فراهم آوردن فرصتی بي نظير، روش هاي طبخ خوراك مدرن را توسط اساتيد برجسته در اختيار سرآشپزان ايراني قرار دهد. از اين رو از يكي از معتبر و به نام ترين سرآشپزان جهان دعوت كرده تا در كارگاه آموزشی 3 روزه، سطح توانمندی سرآشپزان حرفه ای ايرانی را ارتقاء بخشد. قرار است در اين كارگاه آموزشی، ايگلس كورلی سرآشپز معروف ايتاليايي اطلاعات و دستاوردهای خود را با سرآشپزان ايراني به اشتراك گذارد. وی يكی از معدود سرآشپزانی است كه موفق به دريافت 5 ستاره میشلن شده است.

 ایشان 35 سال سابقه مرتبط به عنوان شف و مدرس مدرسه ی آشپزی گامبرو روسو در ایتالیا دارا بوده و همچنین مالک رستوران آتمن در ایتالیا، چهره تلویزیونی در برنامه های آشپزی تلویزیون ملی ایتالیا و نویسنده چند کتاب آشپزی می باشند.

www.iglescorelli.com