خدمات

گروه مشاوران IFSG  با استفاده از تجربیات گذشته خود و اتکا به اطاعات به روز شده و استاندارد های دنیا از نخستین مرحله یعنی بعد از تصمصم گیری شما در ارتباط با سرمایه گذاری در بخش غذا و نوشیدنی تا هنگام راه اندازی و حتی پس از آن در کنار شما خواهند بود.از جمله خدماتی که در اختیار شما قرار می دهیم می توان به

مطالعه و امکان سنجی بازار

 امکان سنجی مالی

امکان سنجی محیطی

انتخاب محل و برنامه ریزی

طراحی محیط

طراحی منو

انتخاب تجهیزات

جانمای تجهیزات

معرفی گروه طراحی داخلی

جذب و آموزش پرسنل

معرفی مشاوره تبلیغات

بازآموزی پرسنل

و غیره اشاره کرد.

 همچنین این گروه با توجه به زمینه آموزشی خود و همکاری با گروه های با تجربه در زمینه اماکن اقامتی مانند هتل، متل، ریزورت، مهمانسرا و غیره آماده ارائه مشاوره به سرمایه گذاران در این بخش می باشند.